Paarden: (0561) 688 555        Rundvee: (0561) 612 282        Gezelschapsdieren: (0561) 430 410

Vaccineren hond, kat en konijn

Vaccineren hond

Het is erg belangrijk dat uw hond goed gevaccineerd is. Niet alleen kan uw hond zelf erg ziek worden, sommige ziekten kunnen ook worden overgedragen op de mens.

Kernvaccins; noodzakelijk voor iedere hond

Hondenziekte (Ziekte van Carré)
Wordt veroorzaakt door het Canine Distemper Virus. De symptomen zijn zeer divers, vaak overleven honden de ziekte niet. Aangetaste dieren krijgen klachten aan onder andere de luchtwegen, maagdarmkanaal en zenuwstelsel. Ook kunnen ze blijvend blind worden. Er is alleen ondersteunende therapie mogelijk.
Parvovirus
Dit is een zeer besmettelijk virus dat lang in de omgeving actief blijft. Het veroorzaakt schade aan de darmwand waardoor ernstige diarree kan ontstaan, vaak bloederig. Daarnaast braken de dieren vaak. De verschijnselen kunnen varieren van matig tot zeer ernstig, vaak door uitdroging en infectie van de bloedsomloop. De behandeling is symptomatisch.
Ziekte van Weil (Leptospirose)
Deze bacterie veroorzaakt onder andere de ziekte van Weil. De leptospira-bacterie wordt onder andere overgedragen door ratten en door andere besmette honden. Dieren kunnen dit ook oplopen in bijvoorbeeld nat gras. Deze vaccinatie is dus niet alleen belangrijk voor honden die veel zwemmen, maar voor alle honden! De ernst wisselt, soms zien we lichte symptomen maar vaker hoge koorts en aantasting van lever en nieren. De dieren scheiden nog lang de bacterie uit in de urine. Let op: ook besmettelijk voor de mens! Zieke dieren worden behandeld met antibiotica en krijgen ondersteunende therapie. Een deel van de aangetaste dieren overlijdt helaas aan lever- of nierschade.

Sinds 2014 werken wij met een nieuw vaccin tegen Leptospirose, dat in plaats van tegen 2 nu tegen 4 typen van de bacterie werkt. Hiervoor is na 3-5 weken eenmalig een boostervaccinatie nodig. Uw dierenarts zal u hier meer over vertellen wanneer u voor de jaarlijkse vaccinatie komt.

Ziekte van Weil (Leptospirose)
Deze bacterie veroorzaakt onder andere de ziekte van Weil. De leptospira-bacterie wordt onder andere overgedragen door ratten en door andere besmette honden. Dieren kunnen dit ook oplopen in bijvoorbeeld nat gras. Deze vaccinatie is dus niet alleen belangrijk voor honden die veel zwemmen, maar voor alle honden! De ernst wisselt, soms zien we lichte symptomen maar vaker hoge koorts en aantasting van lever en nieren. De dieren scheiden nog lang de bacterie uit in de urine. Let op: ook besmettelijk voor de mens! Zieke dieren worden behandeld met antibiotica en krijgen ondersteunende therapie. Een deel van de aangetaste dieren overlijdt helaas aan lever- of nierschade.

Sinds 2014 werken wij met een nieuw vaccin tegen Leptospirose, dat in plaats van tegen 2 nu tegen 4 typen van de bacterie werkt. Hiervoor is na 3-5 weken eenmalig een boostervaccinatie nodig. Uw dierenarts zal u hier meer over vertellen wanneer u voor de jaarlijkse vaccinatie komt.

Optionele vaccins; op advies

Kennelhoest
(Bordetella, Parainfluenza en Adenovirus): dit vaccin raden wij aan bij iedere pup op 8-9 weken, daarna is het afhankelijk van of uw hond bijvoorbeeld naar een kennel of cursus gaat. Het vaccin wordt via de neus toegediend.

Deze ziekte wordt veroorzaakt door verschillende virussen en door de bacterie Bordetella Bronchiseptica. Wordt verspreid door niezen en hoesten van geïnfecteerde honden, het infectierisico is vooral hoog op plaatsen waar veel honden bij elkaar komen zoals in een kennel of op een show. De dieren hebben een droge hoest, neusuitvloeiing en soms koorts en de ernst van de aandoening verschilt per dier. In sommige gevallen is antibiotica nodig, in andere gevallen is een hoestsiroop of een ontstekingsremmer voldoende. Gevaccineerde dieren kunnen nog steeds een lichte vorm van kennelhoest krijgen maar zijn hier veel minder ziek van.

Hondsdolheid
Hondsdolheid (Rabiës): dit vaccin is noodzakelijk als u met uw hond naar het buitenland gaat, het vaccin werkt 3 jaar.

Leeftijd

  1. 6 weken
  1. 8-9 weken
  1. 12-13 weken
  1. 1 jaar
  1. 2 jaar
  1. 3 jaar
  1. 4 jaar

Kernvaccinatie

  1. Hondeziekte/Parvo
  1. Parvo/Leptospirose/Kennelhoest
  1. Hondeziekte/Hepatitis/Parvo/Leptospirose
  1. Hondeziekte/Hepatitis/Parvo/Leptospirose
  1. Leptospirose
  1. Leptospirose
  1. Hondeziekte/Hepatitis/Parvo/Leptospirose

Optioneel

  1. Hondsdolheid
  1. Kennelhoest
  1. Kennelhoest
  1. Kennelhoest
  1. Kennelhoest

 

Titerbepaling hond

 

Naast het “standaard” schema is het ook mogelijk om eerst met een bloedonderzoek te testen of uw dier nog voldoende beschermd is tegen de ziekten hondeziekte, parvo en hepatitis. Dit noemen we de “titerbepaling”. Normaal gesproken wordt 1x per 3 jaar tegen deze ziekten gevaccineerd. Bij sommige honden blijkt dit op dat moment nog niet nodig, zij hebben nog voldoende antilichamen in hun bloed. Middels een bloedtest kunnen we kijken of dit bij uw dier het geval is. Indien er nog voldoende antilichamen aanwezig zijn, dan is alleen de vaccinatie tegen Leptospirose noodzakelijk, hiervan is bekend dat deze maximaal een jaar bescherming geeft. Wilt u hier meer informatie over? Neem dan contact met ons op!

Op zoek naar onafhankelijke informatie over vaccineren?

Onafhankelijke informatie over vaccineren van de hond is beschikbaar via het Landelijk InformatieCentrum Gezelschapsdieren (LICG)

Vaccineren kat

Ook als uw kat nooit buiten komt, is het belangrijk dat het dier ingeënt wordt. U kunt namelijk ziektekiemen van buiten meenemen naar binnen en zo kan uw kat alsnog besmet worden.

Kernvaccins; noodzakelijk voor iedere kat

Kattenziekte (Feline Panleukopenievirus)
Deze ziekte wordt veroorzaakt door een parvovirus (niet hetzelfde virus als parvo bij de hond). Dit virus is zeer hardnekkig in de omgeving! Besmetting via de ontlasting van besmette katten of via voorwerpen en personen die die katten hebben aangeraakt. Verschijnselen zijn braken en diarree, koorts, sloomheid en extreme bloedarmoede. Drachtige katten krijgen afwijkende kittens. De ziekte kan snel fataal zijn, met name bij niet gevaccineerde kittens. De behandeling is alleen symptomatisch waarbij soms zelfs een bloedtransfusie nodig is. Het afgelopen jaar is op meerdere plaatsen in Nederland een uitbraak van kattenziekte geweest, hetgeen maar weer benadrukt hoe belangrijk het vaccineren van uw dier is!
Niesziekte (Calicivirus, Herpesvirus)
De Niesziekte wordt veroorzaakt door een calicivirus en een herpesvirus. Met name kittens worden vaak getroffen en gaan dan niezen, hebben ooguitvloeiing, koorts en zijn sloom. Als de dieren goed worden behandeld kunnen ze genezen, maar dieren kunnen ook drager blijven. Sommige dieren houden chronisch last van een verstopte neus of ooguitvloeiing. De behandeling is symptomatisch, soms is een antibioticumkuur nodig. Ondanks een vaccinatie kan een kat soms toch een lichte vorm van niesziekte oplopen, de verschijnselen zijn dan meestal veel minder ernstig dan zonder vaccinatie.

Optionele vaccins

Bordetella (in enkele pensions verplicht)
Bordetella wordt in sommige pensions verplicht gesteld
Hondsdolheid (Rabiës)
Hondsdolheid (Rabiës): is verplicht als u met uw kat naar het buitenland gaat. Dit vaccin werkt 3 jaar.
Leeftijd

  1. 9 weken
  1. 13 weken
  1. 1 jaar
  1. 2 jaar
  1. 3 jaar
  1. 4 jaar

Kernvaccinatie

  1. Katteziekte/Niesziekte
  1. Katteziekte/Niesziekte
  1. Katteziekte/Niesziekte
  1. Nniesziekte
  1. Niesziekte
  1. Katteziekte/Niesziekte

Optioneel

  1. Hondsdolheid/Bordetella
  1. Bordetella
  1. Bordetella
  1. Bordetella
  1. Bordetella

Vaccineren konijn

Ook al komt uw konijn nooit buiten, of komt het nooit met andere konijnen in contact, toch is vaccineren van levensbelang.

Enting is mogelijk vanaf 5 weken leeftijd, de enting werkt na 3 weken.

Uiteraard wordt het konijn ook volledig onderzocht, bespreken we voeding en huisvesting en desgewenst knippen we de nageltjes.

Kernvaccins

We enten het konijn 1x per jaar tegen de volgende ziektes:

Myxomatose
Deze ziekte wordt overgebracht door muggen, vliegen, vlooien en door direct contact. Konijnen krijgen zwellingen bij de mond en bij de anus en vervolgens bulten (myxomen) op rug en kop. Later ontwikkelt het dier longontsteking. Vrijwel alle konijnen overlijden door deze aandoening. Genezen is vrijwel nooit mogelijk, voorkomen gelukkig wel! Zorg ervoor dat uw konijn jaarlijks wordt ingeënt en zorg daarnaast voor een goede vliegenbestrijding en eventueel vlooienbestrijding. Ent de dieren bij voorkeur in het voorjaar.
Viral Hemorragic Disease (VHD, ook wel RHD genoemd)

Dit wordt veroorzaakt door een calicivirus. Overgebracht door direct contact, via uw schoenzolen, via insecten, vogels etc. De ziekte is vrijwel altijd dodelijk. Het konijn krijgt een ernstige leverontsteking die leidt tot bloedingen in de inwendige organen zoals de darmen en de nieren. In sommige gevallen zijn er geen symptomen maar overlijdt het dier plotseling. Er is helaas geen behandeling. Jaarlijkse vaccinatie is belangrijk en daarnaast een goede hygiëne. Zorg ervoor dat uw konijn niet in contact komt met wilde konijnen en probeer vliegen en andere insecten zoveel mogelijk te weren.

Van het RHD-virus zijn twee varianten bekend: het RHD1- en het RHD2-virus. Een konijn dat geïnfecteerd is met RHD1, de klassieke variant van het virus, zal veelal binnen 24-48 uur sterven. Begin december 2015 zijn vanuit diverse delen van het land meldingen binnengekomen over acute sterfte onder konijnen. Al snel ontstond het vermoeden dat het hier ging om een uitbraak van VHD (Viral Hemorrhagic Disease), ook wel Rabbit Hemorrhagic Disease (RHD) genoemd. Uit verder onderzoek is gebleken dat sprake is van een nieuwe variant van het virus, namelijk het RHD2-virus.

Om te voorkomen dat een konijn ziek wordt van een besmetting met het RHD-virus, wordt geadviseerd om jaarlijks te vaccineren met een vaccin als bijvoorbeeld het Nobivac® Myxo-RHD-vaccin. Dit vaccin geeft een goede bescherming tegen zowel myxomatose als de klassieke variant van het RHD-virus (RHD1). Het biedt helaas echter géén bescherming tegen RHD2. In Nederland is sinds 2017 een vaccin tegen RHD2 beschikbaar, welke een jaar bescherming biedt. Omdat ook dit vaccin in individuele doses verpakt is, worden er geen vaccinatie-dagen meer georganiseerd maar kunt u dagelijks een afspraak maken.

Vragen of een afspraak maken?