Paarden: (0561) 688 555        Rundvee & Gezelschapsdieren: (0561) 612 282

Onderwerpen:

  • Nieuwe rundvee assistente
  • Agroshop
  • Aanvullende eis Planetproof met betrekking tot het koekompas
  • Evaluatie dierdagdosering
  • Stijgende temperaturen: Hittestress
  • Tien/Honderdtonners
wubbien-sassen

Wij zijn blij u te kunnen mededelen dat Wubbien Sassen ons team komen versterken. Wubbien is wonend en werkzaam op een melkveebedrijf in Oldeholtpade. Naast het werk op de boerderij, houdt ze van paardrijden en mountainbiken. U zult Wubbien met name op de woensdag en vrijdag tegenkomen. Wij heten haar van harte welkom in ons team.

Wubbien Sassen

Agroshop:

De Agro-shop is nu al weer enkele weken geopend. Doordeweeks is de shop geopend van 8.00 – 17.00 uur. Vanaf 4 juli zijn we ook weer op zaterdag geopend van 9 – 12 uur. Uiteraard hebben wij ook speciale maatregelen genomen vanwege de geldende Corona-beperkingen. Desalniettemin bent u van harte welkom.

agroshop

Aanvullende eis Planetproof met betrekking tot het koekompas:

Melkveehouders die leveren aan de Planetproof-lijn van FrieslandCampina, hebben andere eisen met betrekking tot koekompas. Het koekompas dient wettelijk gezien binnen 1 jaar uitgevoerd te worden. Een aanvullende eis vanuit de Planetproof-lijn is het evalueren van het koekompas met uw dierenarts. Dit dient binnen 3 tot 9 maanden na uitvoering te gebeuren. Deze evaluatie moet ingevuld te worden op een speciaal formulier en dient door zowel de dierenarts als de veehouder ondertekent te worden. Mocht u hier aan moeten voldoen, bespreek dit dan tijdig met uw 1-op-1 dierenarts.

Evaluatie dierdagdosering:

De veeteelt berichtte dat de dierdagdosering (ddd) in 2019 landelijk gezien licht gedaald is naar 2.2. Deze ddd zien we gemiddeld ook onder onze veehouders. De afgelopen 3 jaar zien we dat de gemiddelde ddd op onze melkveebedrijven stabiel rond dit getal zit. De ddd zegt enkel iets over hoeveel antibiotica er op een bedrijf wordt gebruikt. Een lage of hoge ddd zegt niet direct iets over diergezondheid en zegt niet iets over een correcte bedrijfsvoering. Daarbij mag een lage ddd uiteraard geen doel op zich zijn. Hierboven ziet u de spreiding van de dierdagdoseringen van de verschillende bedrijven.

Stijgende temperaturen: Hittestress

Afgelopen week zagen we de temperatuur al behoorlijk stijgen. Naast de temperatuur is ook de luchtvochtigheid van belang bij het ontstaan van hittestress. Hoe hoger de luchtvochtigheid, hoe slechter de koe zijn warmte kan afvoeren via de lucht. De “benauwde” weken in juni hebben bij de koeien onderweg al voor meer problemen gezorgd. Ook zien we dat veehouders steeds meer investeren in het voorkomen van hittestress. Dit hoeft niet altijd veel te kosten. Zo zagen we van de week nog een bedrijf waarbij een eenvoudige druppelslang zorgt voor verkoeling van de koeien (foto).  Hieronder nog enkele aandachtspunten om de warme periodes zo goed mogelijk door te komen.

hittestress-001
hittestress-002

Stal
1. Stal koel houden:
    * Ventilatoren
    * Dak koelen met water
    * Koeien nat houden door besproeien/besprenkelen
Let op: Enkel koeien besproeien kan zorgen voor een hogere luchtvochtigheid, waardoor de hittestress kan toenemen. Ideaal dient het  besproeien van de koeien gecombineerd te worden met extra ventileren.

2. Vliegenbestrijding (vermindert stress)

Watervoorziening binnen/buiten:
  * Drinkwater van goede kwaliteit
  * 10% van de koeien moet gelijk kunnen drinken
  * Minimale snelheid drinkwater: 15L/drinkbak/minuut

Buiten:
  * Zorg voor schaduwplekken in het land
  * Koeien niet te ver naar het land laten lopen

Droge koeien:
Onderweg komen we al vele innovatieve manieren tegen om hittestress tegen te gaan, vergeet hierbij echter de droge koeien niet: deze zijn extra belangrijk!
Om de verse koe goed te laten opstarten is het van belang dat droge koeien een hoge voeropname blijven behouden. Bij hittestress staat juist de voeropname snel onder druk.

Voeropname:
1. Voeropname verhogen
    * Frequenter voeren
    * Heel vroeg in de ochtend voeren
    * Voer smakelijk maken door toevoegen van  bv smulsiroop
2. Beter verteerbaar voer
    * Gemakkelijke verteerbare ruwvoer celstof (bietenpulp of sojahullen)
    * Minder ruw eiwit per kg droge stof    
    * Aandeel bestendig eiwit verhogen
    * Hoger aandeel vet (maximaal 6%)
3. Buffercapaciteit rantsoen verhogen, door toevoeging van:
    * Natriumbicarbonaat 150-200 gram/koe/dag
    * Natrium en kalium.

Kalveren huisvesting:
  * Iglo’s: iglo’s in de schaduw, verder van elkaar afzetten, ventilatie-gaten van de iglo open zetten en de poten op stenen zetten zodat er lucht door kan stromen.
  * Groepshuisvesting: voorkom overbezetting en probeer zoveel mogelijk verse lucht toe te voeren. Eventueel het dak van de iglo/hok besproeien met water.

Kalveren voeding:
  * Probeer ‘s ochtends vroeg en ‘s avonds laat te voeren. Zorg tussendoor voor veel fris drinkwater in grote emmers. Voeg eventueel elektrolyten toe in het water en als het kan de emmers in de schaduw hangen. Voer liever hooi/kuil dan stro bij.

Tip bij droge koeien: breng een kexxtone bolus in tijdens de hitte stress periode wanneer de koeien droogstaan 3 weken voor afkalven. Het onderzoek wat we vorig jaar binnen onze praktijk hebben gedaan bewijst dat het aantal koeien met ketose in de hitte stress periode stijgt naar 10%, dit is in vergelijking met de niet hitte stress periode 5%.

Tien / Honderdtonner

Gefeliciteerd met deze prestatie!
Honderdtonners:

Grada 66 van Mts. Kraak uit Langelille

Zwarte 152 van Mts. v.d. Veen uit Haskerhorne

Rietje 9955 van Mts. Formsma uit Scherpenzeel